Kliendile

Maagaasi jaotamise, müügi ja gaasivõrguga liitumisega seonduvaid tegevusi reguleerib Maagaasiseadus

http://www.riigiteataja.ee

Maagaasiseaduse alusel jaotuvad gaasitarbijad kodu- ja vabatarbijateks.

Kodutarbija on tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises.

Vabatarbija on turuosaline, kes ei ole kodutarbija. Gaasi müük vabatarbijale toimub müügilepingu alusel lepingus kokku lepitud gaasi müügihinnaga.